Hajdúböszörmény ízekre szedve

Egyetem

Hajdúböszörmény közszolgáltatásait elemezték az Állam- és Jogtudományi Kar kutatói – megjelent a Gyűrűk és sugarak című tanulmánykötet.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a DE Állam- és Jogtudományi Kar közötti együttműködés keretében az egyetemen működő MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tizenhárom szakembere tizenhat tanulmányban vizsgálta a város működését. A fókuszpontban a helyi önkormányzatok szerepeinek változása állt a helyi, illetve helyi kihatású szervezési, szabályozási funkciók tekintetében.

Hajdúböszörményt jellegzetes és egyedülálló sugaras-gyűrűs településszerkezete tette ismertté, és most a kutatás által egy újabb arcával, a helyi közigazgatási-szervezés szabályozási hátterével és gyakorlatával ismerkedhet meg az olvasó. A könyv a feldolgozott témák (a közvállalati formák helyi funkciói, közművelődés, egészségügyi ellátás, köznevelés, felsőoktatás területisége, helyi költségvetés, lakóhelyi szociális jelenségek kezelése, hatósági szolgáltatások, egyházak és civil szervezetek szerepe, rendészet, temetkezés) praktikus oldalára koncentrálva tárja fel és elemzi a város példáján keresztül a közszolgáltatás-szervezést érintő, jellemzően az utóbbi 6-8 évben bekövetkezett változásokat és kihívásokat.

– Helyes döntést hoztunk, amikor úgy határoztunk, hogy Hajdúböszörmény alanya, egyben támogatója lesz a kötetnek. Olyan sokrétű elemzés készült, ami kevés városnak adatik meg: megerősíthet vagy más irányba terelhet városvezetési stratégiákat, mondta Kiss Attila, a város polgármestere, aki azt is hangsúlyozta, hogy az adott területek városi felelőseivel részletesen elemzik majd a tanulmányokat.

Szabadfalvi József, az ÁJK dékánja a szeptember 26-i könyvbemutatón kiemelte, hogy a tanulmányok a legkorszerűbb kutatási módszereket alkalmazva tárták fel a város szerkezetét. A polgármesteri hivatal minden segítséget megadott a vizsgálatokhoz, sőt érdemben is hozzájárultak az intézmény munkatársai a tanulmányok elkészítéséhez.

A kötet szerkesztője, Horváth M. Tamás arra is rámutatott, hogy az empirikus kutatás során azt tekintették helyi feladatnak, ami a városban adott volt, hiába esetleg központi a terület kezelése – így a például a felsőoktatás vagy a munkaerő-gazdálkodás működését is vizsgálták a helyi közösség életében.

Az egyedi városelemzés példaértékű az országban, megismétlésére, Hajdúböszörmény polgármestere szerint, ötéves ciklusokban érdemes gondolkodni.